+387 32 243-400 Fax: +387 32 249-142
geosonda@bih.net.ba

Oprema i pribor za injektiranje

Automatska injekciona stanica
Tip: MPS 100 E-B-A , Proizvođač: STS Sheltcke, SR Njemačka
Pogon: Elektro, 22 kW, Q = 220 l/min, P = 100 bara, Elektronska vaga, 2 kompleta

Poluautomatska injekciona stanica
Tip: Clivio, Proizvođač: Clivio, Italija
Pogon: Elektro, 15 kW, Q = 150 l/min, P = 60 bara

Injekciona pumpa
Tip: WIRT 150, Proizvođač: WIRT, SR Njemačka
Pogon: Elektro, 22 kW, Q = 150 l/min, P = 60 bara

Injekcione pumpe
Tip: WIRT 60, Proizvođač: WIRT, SR Njemačka
Pogon: Elektro, 11 kW, Q = 60 l/min, P = 40 bara - 1 komplet

Tip: 40,  Proizvođač: Geomašina Zemun, R. Srbija
Pogon: Elektro, 11 kW, Q = 40 l/min, P = 50 bara - 1 komplet