+387 32 243-400 Fax: +387 32 249-142
geosonda@bih.net.ba

Specijalni radovi iz oblasti niskogradnje

Bušenje i izrada mikropilota i pilota

1. Sanacija temelja hala Valjaonica u MITTAL Steel-u, Zenica – 2005, 2006, 2007 i 2008.g.
2. Zaštita građevinske jame, poslovno stambeni objekat MIK Compani, Mostar – 2007.g.
3. Sanacija trupa ceste na putnom pravcu Tuzla – Ugljevik, lokalitet Banj Brdo, 2007.g.
4. Sanacija klizišta na putnom pravcu Novi Travnik – Bugojno, lokalitet Rostovo – 2007.g.
5. Sanacija trupa ceste na putnom pravcu Travnik – Donji Vakuf, lokalitet Komar – 2008.g.
6. Sanacija trupa ceste na putnom pravcu Novi Travnik – Bugojno, lokalitet Rostovo, 2009.g.
7. Sanacija klizišta u Dalmatinskoj ulici u Sarajevu (višespratni stambeni objekat), 2009.g.
8. Sanacija klizišta na magistralnoj cesti Sarajevo – Tuzla u mjestu Husino, Maj 2011.
9. Sanacija klizišta na pruzi Sarajevo Čapljina (km 46 + 700/750) 2011/2012.g.
- Bušenje , armiranje i  betoniranje šipova Ø 300 mm.
10. Sanacija hale paropregrijača u Departmentu Čeličana u Arcelor MITTAL - Zenica, 2012/2013.
- Izrada bušenih šipova ispod temelja hale i ispod temelja napojnih pumpi.
11. Sanacija mosta na rijeci Japra, Agići, Novi Grad (2015.g.)
12. Sanacija klizišta u selu Bistrica, Topčić polje, Zenica  (sanacija ceste i izrada mikrošipova i sidara) (2015.g.)

 

Bušenje i ugradnja ankera i sidara svih vrsta

1.  Sanacioni radovi na objektima HE Rama, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 i 2004.g.
2.  Radovi na sanaciji cestovnog tunela „Vranduk 2“ na putu Zenica – Doboj, 1998.
3.  Most „Musala“, Mostar – Sanacija i konsolidacija lijeve i desne obale Neretve, 2000.
4.  Sanacija stijenske padine na putu Sarajevo - Mostar,  lokalitet Prenjska vrata, 2003.g.
5.  Radovi na revitalizaciji 110 kV razvodnog postrojenja HE Jablanica u Jablanici, 2002/2003.g.
6.  Osiguranje temeljne jame rezervoara pitke vode, lokalitet Kobilja Glava – Sarajevo, 2004.
7.  Sanacija putnog tunela „Crnaja“ na magistralnom putu M17 Sarajevo – Mostar, 2005.g.
8.  Sanacija cestovnih tunela „Balkana“ i „Dragoraj“ na putu  Mrkonjić Grad – Ključ, 2006.
9.  Sanacija klizišta na putu Jablanica – Prozor, lokalitet Marina Pećina, 2006.
10. Sanacija klizišta na putu Novi Travnik - Bugojno, lokalitet Rostovo,  2007.
11. Sanacioni radovi u cestovnom tunelu „Tuk“ na putu Jajce – Banja Luka, 2008.g
12. Radovi na sanaciji klizišta u Dalmatinskoj ulici u Sarajevu - izrada mikropilota  i sidara u garažama    objekta, 2009 god.
13. Sanacija klizišta na putu Novi Travnik - Bugojno, lokalitet Rostovo,  2009.
14. Sanacija slapišta brane HE RAMA, I (2008.g.) i II faza,( 2010.g.)
- Ugradnja štapnih SN sidara,
- Ugradnja prednapregnutih geotehničkih sidara
15. Sanacija klizišta na lokalitetu stadiona u Prozoru/Rama 2010.g.
- Izrada i ugradnja geotehničkih sidara ø 133 mm
16. Sanacija klizišta na pruzi Sarajevo Čapljina (km 46 + 700/750) 2011/2012.g.
- Bušenje i injektiranje geotehničkih sidara tip Belloli –Italija,prednaprezanje i  ispitivanje sidara
17. Zamjena ankera u ankerskom polju, bušenje kosih bušotina L=60 m i ugradnja Dywidag sidara, sa naprezanjem na potrebnu silu na HE Grančarevo - Trebinje (2014.g)
18. Ugradnja novih ankera i sidara u ankerskom polju, usmjereno bušenje kosih bušotina L=40 –60 m, ugradnja Dywidag sidara, sa naprezanjem na potrebnu silu na HE Grančarevo – Trebinje (2015. g)

Injekcioni radovi

1. HE RAMA – Kontaktno i konsolidaciono injektiranje na dovodnom tunelu i vertikalnom šahtu (1995 g, 1996 g, 1997 g, 1998 g, 2000 g, 2004 g)
2. Cestovni tunel Vranduk 2, na putu Zenica-Doboj -Kontaktno i konsolidaciono injektiranje obloge tunela(1998 g)
3. Most „Musala“, Mostar – Sanacija i konsolidacija lijeve i desne obale Neretve, (2000. g.)
4. Radovi na revitalizaciji 110 kV razvodnog postrojenja HE Jablanica u Jablanici, 2002/2003.g
- Radovi na bušenju i konsolidacionom injektiranju radi povećanja nosivosti tla
- Injektiranje mikropilota sistemom IRS u oblozi od geotekstila
5. Sanacija putnog tunela „Crnaja“ na magistralnom putu M17 Sarajevo – Mostar, 2005.g.
- Kontaktno i konsolidaciono injektiranje
6. Sanacija temelja hale Ađustaže u MITTAL STEEL Zenica, 2005/2006
- Injektiranje mikropilota uzlaznom metodom sulfatnootpornim cementom sa „Post grouting“ pod pritiskom od 20 bara
7. Sanacija injekcione zavjese brane HE Rama, 2006  (I faza)
- Uzlazno injektiranje po etažama pod pritiscima do 40 bara sa pneumatskim pakerima do dubine 150 m.
8. Sanacija slapišta brane HE RAMA, I faza, 2008/2009.g.
- Konsolidaciono injektiranje radi poboljšanja nosivosti tla
- Ugradnjai injektiranje trajnih prednapregnutih geotehničkih sidara
9. Radovi na izradi injekcione zavjese brane HE Lešće Republika  Hrvatska , 2008/2009 god.
- Injektiranje uzlaznom i silaznom metodom pod pritiskom do 30 bara
10. Sanacija slapišta brane HE RAMA, II faza, 2010.g.
- Konsolidaciono injektiranje radi poboljšanja nosivosti tla
- Ugradnjai injektiranje trajnih prednapregnutih geotehničkih sidara
11. Sanacija procjeđivanja vode ispod hidrotehničkog tunela Gorica – Dubrovnik na brani Gorica u Trebinju, 2011.g.Konsolidaciono injektiranje radi poboljšanja nosivosti tla
- Injektiranje bušotina (zavjesa) sa pritiscima do 11 bara
12. Sanacija injekcione zavjese na brani HE Rama u Rama/Prozor, 2011.g.
- Injektiranje bušotina (zavjesa) sa pritiscima do 40 bara
13. Sanacija dijafragme na nasutom dijelu brane HE Mostar u Mostaru, 2011/2012.g.
- Injektiranje bušotina (zavjesa) sa pritiscima do 11 bara
14. Sanacija kontrolne galerije u brani akumulacije Snježnica, 2011.g
- Bušenje injekcionih bušotina i injektiranje pukotina u zidovima i kaloti galerije kemijskim injekcionim smjesama,
15. Injekcioni radovi na eliminaciji procurivanja vode na branamaHE Grabovica i HE Salakovac, 2012/2013.
- Injektiranje injekcionom smjesom sa mikrocementom
- Injektiranje sa kemijskim masama

Sanacija betona

1. Sanacioni radovi na objektima HE Rama, 2004.g. (Tlačni tunel, Vodne komore vodostana i Vertikalni šaht),
2. Konstruktivna sanacija betonske obloge u cestovnom tunelu Crnaja na putu Sarajevo-Mostar, 2005.g.
3. Sanacioni radovi na branama Mandak i Kazaginac na akumulaciji Buško Blato, 2006.g.
4. Sanacija kontrolne galerije u brani akumulacije Snježnica, 2011.g
- Zatvaranje pukotina epoksidnim smolama u zidovima i kaloti galerije,
5. Sanacija i zaštita betona brane HE Jajce II (2010.g)

Izrada mlaznog betona

1. Sanacioni radovi na objektima HE Rama 2004.g. (Padina gornje vodne komore Vodostana)
2. Sanacija stijenske padine na putu Sarajevo - Mostar, lokalitet Prenjska vrata, 2003.g.
3. Sanacija putnog tunela „Crnaja“ na magistralnom putu M17 Sarajevo – Mostar, 2005.g.
4. Sanacija cestovnih tunela „Balkana“ i „Dragoraj“ na putu  Mrkonjić Grad – Ključ, 2006.
5. Sanacija klizišta na putu Jablanica – Prozor, lokalitet Marina Pećina, 2006.
6. Sanacioni radovi u cestovnom tunelu „Tuk“ na putu Jajce – Banja Luka, 2008.g.
7. Sanacija kontrolne galerije u brani akumulacije Snježnica, 2011.g
- Nanošenje mlaznog betona na zidove kontrolne galerije nakon završenog injektiranja

Sanacija klizišta, padina i usjeka

1. Sanacija stijenske padine na putu Sarajevo - Mostar, lokalitet Prenjska vrata, 2003.g.
2. Sanacija klizišta na putu Jablanica – Prozor, lokalitet Marina Pećina, 2006.
3. Sanacija klizišta na putu Tuzla - Bijeljina, lokalitet Banj Brdo,  2007.
4. Sanacija klizišta na putu Novi Travnik - Bugojno, lokalitet Rostovo,  2007.
5. Sanacija klizišta na putu Travnik – Donji Vakuf, lokalitet Komar,  2008.
6. Sanacija klizišta na putu Novi Travnik - Bugojno, lokalitet Rostovo,  2009.
7. Sanacija klizišta na putu Sarajevo – Tuzla , lokalitet Husino,  2011.
8. Sanacija klizišta na pruzi Sarajevo Čapljina (km 46 + 700/750) 2011/2012.g.

Izrada hidroizolacije

1. Radovi na sanaciji cestovnog tunela „Vranduk 2“ na putu Zenica – Doboj, 1998.
2. Sanacija cestovnog tunela Crna Rijeka na putu Jajce – Banja Luka, 2002.g.
3. Sanacija cestovnih tunela „Balkana“ i „Dragoraj“ na putu  Mrkonjić Grad – Ključ, 2006.
4. Sanacioni radovi u cestovnom tunelu „Tuk“ na putu Jajce – Banja Luka, 2008.